Röken efter förbudet

Hur påverkade rökförbudet krogarna

Krog- och restaurangbranschen fick utstå mycket när man införde lagen om rökförbud inomhus. Det var emellertid en mycket bra lösning, för det ger en direkt hälsogaranti till de rökfria människorna som är ute och roar sig. Under de våta utekvällarna när påverkade människor rökte inomhus spred sig lukten av rök, som för många icke-rökare uppfattas som en tung atmosfär där det blir svårt att andas ordentligt. När den nya lagen trädde i kraft kunde man erbjuda en miljö som var lika roade och underhållande för alla oavsett om man var rökare eller inte.

Passiv rökning är någonting som har debatterats länge. Rökning är – till skillnad från snus – direkt skadlig för omgivningen. I ett bloss drar rökaren ner ungefär 2% av gifterna i lungorna. Resten andas ut i luften för omgivningen att andas in. Det finns många fall där passiv rökning har gett upphov till lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar. Det trots att den drabbade aldrig har rökt en cigarett i hela sitt liv. Därför ger denna lagstiftning en betydligt bättre förutsättning för människor att roa sig utan att behöva dra in en massa gifter i lungorna från andras laster.