Vad är det bästa sättet att sluta röka?

Mellan tummen och pekfingret beror 1 av 5 dödsfall på rökrelaterade sjukdomar. Det rör sig då om hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och lungcancer. Idag vet vi mycket som vi inte visst för några år sedan och antalet rökning minskar. Samtidigt är det många rökare som kämpar med att sluta. Att försöka sluta rökan är ungefär lika svårt som att sluta med heroin och det är en av de svåraste drogerna att sluta missbruka. Så hur gör man då för att bli av med ett så pass beroendeframkallande missbruk?

Ett av de mest framgångsrika och beprövade metoderna är ”cold-turkey” — att sluta tvärt. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet men för att det ska bli framgångsrikt behövs ofta planering. Välj en dag när du ska sluta. Det ska gärna ligga inom de närmaste veckorna. Informera sedan dina nära och kära om det datumet och att det är då som du ska sluta.

Andra förberedelser som är bra att göra veckorna innan du ska sluta är att kartlägga vad som kan göra det svårt att sluta. Vid vilka situationer vill och brukar du röka? Ta fram en strategi för hur du ska hantera de situationerna. Abstinensen kommer att komma men det finns sätt att ta sig igenom den och kan andra så kan du.

Utveckla nya vanor

Det kan också vara bra att börja träna innan du ska sluta, liksom att utveckla andra, mer sunda vanor som inte är relaterade till rökning. När du sedan slutar röka kan det vara bra att falla tillbaka på dessa. Att en av dessa vanor sysselsätter dina fingrar kan vara bra, eftersom många upplever att händerna är rastlösa när de slutar. Nikotintuggummi- och plåster kan vara användbara substitut när det är riktigt jobbigt. Det finns också stöd att få på sluta-röka-linjen. Dit kan du ringa gratis på 020-84 00 00.