Rökförbud – nu även i Kina

Innan slutet av året planerar Kina inför ett rikstäckande förbud mot rökning på offentliga platser. Det efter att Shanghai också infört rökförbudslagar.

Den 11 november antog nämligen staden den nya lagen som förbjuder rökning på alla offentliga utrymmen och arbetsplatser. Det skedde efter flera månaders intensiv debatt. Den nya lagen kommer att träda i kraft i mars. Sedan tidigare har dessutom ett 20-tal kinesiska städer infört rökförbud i varierande grad.

Kina har mer än 300 miljoner rökare och är både världens största producent och konsument av tobaksvaror. En av anledningar till detta är att rökning har en stark kulturell förankring i Kina. Att erbjuda vänner cigaretter är ett sätt att visa vänlighet och respekt. Under 2010 orsakade rökning en miljon dödsfall i Kina, enligt en studie som publiceras av Lancet medicinska tidskriften 2015.

Tidigare har Kina utrett frågan och en tidigare rapport förespråkade att vissa enskilda kontor skulle ursäktas från reglerna. Då samlades nästan 3 000 folkhälsoexperter, läkare, advokater och kändisar och tog fram ett nytt förslag som innebar ett fullständigt rökförbud på offentliga platser.

China
Trots att Kina nu vill införa ett nationellt rökförbud är den generella inställningen till rökning i Kina väldigt tillåtande. Hela 59 procent av rökarna upplever inte att att samhället skulle ha en negativ syn på rökning eller rökare.

”Ett totalförbud är det effektivaste sättet att förhindra kroniska sjukdomar”, sa Liang Xiaofeng som är biträdande chef för Kinas Center folkhälsoinstitut.  ”Investeringen är låg men effekten är stor”, fortsatte han då.

I Peking infördes rökförbudet i juni 2015 och är anses vara det tuffaste lagen mot rökning i hela Kina. Den förbjuder rökning på alla arbetsplatser inomhus, allmänna transportmedel och offentliga platser inomhus.

Nu är alltså tanken att rökförbudet ska bli helt nationellt och gälla alla överallt.