Rökningens påverkan på hälsan

Rökning

Tobaken, förutom nikotinet som är beroendeframkallande, innehåller även kolmonoxid, vätecyanid, arsenik och det cancerframkallande ämnet bensen. I en cigarrett finns det även mer än 50 andra cancerframkallande ämnen samt flera olika giftiga tungmetaller. Dessa ämnen når alla delar av kroppen i höga doser genom blodomloppet.

Varje år så dör ca 7000 människor i bara Sverige, cigaretter är ett av de farligaste saker man kan göra för sin hälsa. Globalt så är rökningen den största riskfaktorn för förtida död och allmän ohälsa. Det orsakar en mängd olika sjukdomar, speciellt i lungorna, hjärtat och kärlen.

Passiv rökning

Passiv rökning dödar ca 500 människor vare år i Sverige. Risken att dö av hjärt- kärlsjukdom eller lungcancer ligger mellan 20 – 30 % högre för de som lever med en rökare. Detta är dels för att röken som andas ut av rökaren är biologiskt aktiv och då fastnar i slemhinnorna hos de som uttsätts för den passiva rökningen, barn är extra känsliga för detta.