Vad är det bästa sättet att sluta röka?

Mellan tummen och pekfingret beror 1 av 5 dödsfall på rökrelaterade sjukdomar. Det rör sig då om hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och lungcancer. Idag vet vi mycket som vi inte visst för några år sedan och antalet rökning minskar. Samtidigt är det många rökare som kämpar med att sluta. Att försöka sluta rökan är ungefär lika svårt som att sluta med heroin och det är en av de svåraste drogerna att sluta missbruka. Så hur gör man då för att bli av med ett så pass beroendeframkallande missbruk?

Ett av de mest framgångsrika och beprövade metoderna är ”cold-turkey” — att sluta tvärt. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet men för att det ska bli framgångsrikt behövs ofta planering. Välj en dag när du ska sluta. Det ska gärna ligga inom de närmaste veckorna. Informera sedan dina nära och kära om det datumet och att det är då som du ska sluta.

Andra förberedelser som är bra att göra veckorna innan du ska sluta är att kartlägga vad som kan göra det svårt att sluta. Vid vilka situationer vill och brukar du röka? Ta fram en strategi för hur du ska hantera de situationerna. Abstinensen kommer att komma men det finns sätt att ta sig igenom den och kan andra så kan du.

Utveckla nya vanor

Det kan också vara bra att börja träna innan du ska sluta, liksom att utveckla andra, mer sunda vanor som inte är relaterade till rökning. När du sedan slutar röka kan det vara bra att falla tillbaka på dessa. Att en av dessa vanor sysselsätter dina fingrar kan vara bra, eftersom många upplever att händerna är rastlösa när de slutar. Nikotintuggummi- och plåster kan vara användbara substitut när det är riktigt jobbigt. Det finns också stöd att få på sluta-röka-linjen. Dit kan du ringa gratis på 020-84 00 00.

Tips för dig som ännu inte slutat röka

I år var det 11 år sedan rökförbudet på Sveriges krogar infördes och mycket har hänt sedan dess. Många har slutat röka till exempel. I den här texten tänkte vi fokusera på dem som inte gjort det ännu genom att ge dem lite tips på hur man egentligen gör när man ska sluta röka.

Det första och viktigaste av allt är attityden. Vill du inte sluta röka så kommer det verkligen att bli jättesvårt. Motivation kan du få genom att skaffa information om alla de negativa konsekvenser som rökning medför.

När du väl slutat var stolt över att du slutat. Det är viktiga steg mot ett friskare dig. Försök också att motverka alla tankar om att du på något sätt givit upp något genom att sluta röka. Allt som du gör kan du fortfarande göra som en ex-rökare. Ofta får man nämligen en känsla av att man har försakat något stort, men så är det faktiskt inte.

Du måste veta varför du vill sluta röka. För att du verkligen ska kunna känna dig motiverad behöver du en personlig anledning till att sluta. Kanske är du rädd för lungcancer, eller kanske vill du hålla din familj från passiv rökning. Du kanske vill sluta för att du vill både känna dig yngre och inte åldras i förtid. Välj ett starkt skäl som motiverar dig.

askkopp
Om man inte lyckas sluta första gången gäller det ändå att inte ge upp.

Vissa som slutar röka gör det på en gång, helt utan hjälpmedel. Det kanske fungerar för dem men det behöver inte fungera för dig och det gör dig inte till en sämre person på något vis. Du kanske behöver stöd för att sluta – nikotinplåster eller tuggummi och då behöver du det.

Lär dig att hantera stress. En av de främsta anledningarna människor röker beror på att nikotin hjälper dem att slappna av. När du har slutat kommer att behöva hitta ett annat sätt att hantera stress. Det kanske är att du får massage regelbundet, att du lyssnar på avslappnande musik eller att du lär dig tai chi eller yoga. Om du kan, börja med att försöka undvika situationer som orsakar stress, speciellt när du precis ska sluta eller nyss gjort det.

Det är inte alltid man lyckas sluta röka första gången man försöker sluta röka. Det viktiga då är att inte helt ge upp och vara för hård mot sig själv. Ta lärdom av vad som fick dig att börja igen och hitta ett sätt att hantera det på inför nästa gång.

Med de orden… Lycka till!